Västerbottens Spelmansförbund

Stipendier och Fonder

Västerbottens Spelmansförbund förvaltar fyra olika minnesfonder.
Två av fonderna delar årligen ut stipendier, de andra två utgörs av pengar till särskilda ändamål. 
En annan fond är arrangörsfonden som stöttar arrangörer.

Ester & Jon-Erik Öst minnesfond (1962). Syftet med fonden är att främja folkmusikintresset bland yngre spelmän inom förbundets verksamhetsområde. Fonden utgörs av löpande gåvor från privat-personer och företag .
Om du vill ge en gåva kan valfritt belopp sättas in på bankgiro 5830-2993. Ange ditt namn på betalningen.

Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga stipendiater. Förslagen lämnas senast 31 december året före utdelningsåret. Ester & Jon-Erik Öst Minnesfond delas ut vid förbundets årsmöte.

Efter stadgeändring år 2013 började medel ur fonden på nytt att delas ut. Stipendiater sedan dess är: Malå dragspelsklubb (2013), Erika Berggren (2014), Lena Sparresäter (2015), Herman Larsson (2016) Björn Hägglund (2017) Siw Burman (2018)
Klicka på bilderna för förstoring

 

Gun-Marie och Erik Stenbergs minnesfond (2016). Syftet med fonden är att belöna enskild eller grupp/förening som bidragit till att föra Västerbottnisk folkmusik till framtida generationer.
Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga stipendiater.

Stipendiet delas för närvarande ut i samband med Burträsksvängen. Stipendiat utses av grundaren Erik Stenberg tillsammans med styrelsen för Västerbottens spelmansförbund. Klicka på bilderna för förstoring

Audrey och Lars Norbergs minnesfond startades 2016 och har som syfte att ekonomiskt stärka förbundets löpande verksamhet vad gäller medlemsantal, dokumentation, kurser, publikationer mm.

Arrangörsfonden startades 2020 och ger mindre arrangörer möjlighet att söka pengar till sitt arrangemang.

Johannes Renströms Minnesfond är sprungen ur projektet Hög Tid som genomfördes i september 2019. Fonden förvaltas av Västerbottens Spelmansförbund och ska genom föreningen Burträskkursen främja nästa generations folkmusiker.

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén