Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Sommaren står för dörren och utbudet av olika arrangemang är stort för alla spel och dans intresserade. Besök gärna nån stämma och håll utkik efter Västerbottens Spelmansförbund. 

Vi tar gärna emot tankar, kåserier eller berättelser från upplevelser i folkmusikens värld. Kontakta gärna oss och dela med dig av smått eller stort. 

Ha en riktigt trevlig spelmanssommar.

Nedan vissas bilder från vårt välbesökta årsmöte vårvintern 2019.

 

Årsmöte i Kapellet, Edelvik 2019-03-16
2018 års Ester & Jon-Erik Öst stipendiat Siw Burman tillsammans med ordförande Eva Maaherra-Lövheim
Avgående ledamöter avtackades på årsmötet. Mauri Eira avgår från styrelsen efter sju åroch Mona Sterndorff avgår efter ett år.