Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

(se vårt uppdaterade kalendarium)

DATUM FÖR ÅRSMÖTET ÄR LÖRDAG 26 SEPTEMBER 2020

Som alla vet håller Coronaviruset Sverige i ett järngrepp. Viruset drabbar givetvis även spelmansrörelsen och tills vidare är alla aktiviteter pausade. Styrelsen har en ny plan för genomförande av årsmöte.

Planera redan nu in lördag 26 september 2020 kl 10.00. Då genomför vi vårt ÅRSMÖTE, digitalt. Information om hur man deltar kommer att meddelas i god tid innan mötet.

Tidigare plan att hålla årsmötet i Sorsele går inte då stämman är inställd

 

 

 

.

,

Vi tar gärna emot tankar, kåserier eller berättelser från upplevelser i folkmusikens värld. Kontakta gärna oss och dela med dig av smått eller stort som vi kan publicera i medlemstidningen Spelknäppen.

Här hittar du en film om arrangemanget Hög Tid 13-15 september 2019 filmat av Henry Lingesten