Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Planera redan nu in helgen 20-22 mars 2020. Då genomför vi vårt årsmöte, samt håller en spelträff och har kurshelg. Mer info om detta kommer i Spelknäppen nr 4.

 

Helgen Hög Tid 13-15 september är passerad. 1700 personer besökte de tre orterna Skellefteå, Bygdeå och Umeå för att vara med på högtiden.

Här hittar du en film om arrangemanget Hög Tid filmat av Henry Lingesten

Vi tar gärna emot tankar, kåserier eller berättelser från upplevelser i folkmusikens värld. Kontakta gärna oss och dela med dig av smått eller stort som vi kan publicera i medlemstidningen Spelknäppen.