Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Föreningen Burträskkursen håller digitalt årsmöte 2020-12-08 kl. 20:00
för mer info. se deras flik

.

(vårt kalendarium är uppdaterat per 2020-11-14)

Den 26 september höll Västerbottens Spelmansförbund sitt mycket försenade årsmöte. Mötet skedde i digital form och 19 medlemmar närvarade vid sina datorer. Inga förändringar vad gäller personer skedde utan samtliga funktionärer omvaldes.

Vår målsättning för kommande år är att genomföra ett fysiskt årsmöte under mars. Platsen blir Hedlunda, Lycksele vilket var planerat innevarande år. Om det p g a coronavirus inte är möjligt så gäller samma reservplan med Burträsk som alternativ två under juli eller Sorsele som alternativ tre i september.

En nyhet som presenterades på årsmötet var den nya arrangörsfonden som kan ge ett litet ekonomisk bidrag till arrangörer.

 

 

 

.

,

.

.

Vi tar gärna emot tankar, kåserier eller berättelser från upplevelser i folkmusikens värld. Kontakta gärna oss och dela med dig av smått eller stort som vi kan publicera i medlemstidningen Spelknäppen.

Här hittar du en film om arrangemanget Hög Tid 13-15 september 2019 filmat av Henry Lingesten