Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Årsmöte för Sveriges spelmäns riksförbund (SSR) i Skellefteå 1-2 april

SSR har placerat sitt årsmöte i Skellefteå med Västerbottens spelmansförbund som värdar. Mötet kommer att hållas på Stiftsgården. En del av arrangemanget är en konsert med Thomas Andersson, där medlemmar i förbundet har fri entré.
För resenärer till Skellefteå finns här lite tips inför resan till förbundsstämman på Stiftsgården. Mer info kommer.

**********************************************

Årets årsmöte för Västerbottens Spelmansförbund hölls lördag 25 februari i Umeå.

Årsmötet var samma helg som Umefolk ägde rum på Umeå Folkets hus, och deltagare vid årsmötet hade fri entré. Där fanns möjlighet till buskspel och förbundets snabbt ihopsatta Medlemsorkester spelade till dans på lördagen under ledning av våra musikaliska ledare Carina Bergström och Ulrika Frölander.

Under årsmötet behandlades följande förslag som samtliga bifölls:
Förslag stadgeändring våra ordinarie stadgar
Förslag stadgeändring Ester och Jon-Erik Östs minnesfond
Motion VSF Fossilfri tvåtaktare EZ

Årsmötesprotokoll 2017. Den aktuella styrelsen presenteras på sidan Kontakt.

**********************************************

Är du född 1991-1999 och skulle vilja åka på det internationella folkmusiklägret Ethno i Rättvik?
Är du medlem i Västerbottens Spelmansförbund finns möjligheten att bli sponsrad med halva deltagaravgiften.
Anmäl dig snarast till vsfstyrelsen@gmail.com
Läs mer om Ethno på: http://www.ethno.se/sv
Anmälan 2017 öppnar i början av februari och årets datum är 29 juni – 7 juli

vsflogo500