Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Västerbottens Spelmansförbund har genomfört sitt årsmöte. Denna gång i Burträsk, där det dessutom var både kurshelg och spelträff. På årsmötet närvarade 38 medlemmar och man måste säga att uppslutningen på våra årsmöten är mycket god i tider av föreningslivets kris. Mötesdeltagarna bjöds även på rejäla mackor, tårta samt efterföljande middag. Årsmötet leddes av Göran Lindgren, handplockad extern ordförande som axlade rollen som Lars-Göran Hultmar hållit under många år. Vi avtackade två ledamöter Mauri Eira och Mona Stjerndorff som lämnar styrelsen. Alva Marander och Jeanette Sehlstedt valdes in som nya ledamöter. Siw Burman erhöll Ester & Jon-Erik Östs stipendium.

 

Årsmöte i Kapellet, Edelvik 2019-03-16
2018 års Ester & Jon-Erik Öst stipendiat Siw Burman tillsammans med ordförande Eva Maaherra-Lövheim
Avgående ledamöter avtackades på årsmötet. Mauri Eira avgår från styrelsen efter sju åroch Mona Sterndorff avgår efter ett år.