Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Kallelse till årsmöte för Västerbottens Spelmansförbund
lördag 25 februari i Umeå.

Plats:        Umeå, Café Station Ö Rådhusgatan 2 C
11.00 – 12.00 finns kaffe/te och smörgås.
12.00 – 14.00 Årsmötesförhandlingar

De som vill fortsätter dagen på Umeå Folkets hus där Umefolk pågår (fri entré för årsmötesdeltagare, se nedan). Där finns möjlighet till buskspel och spel till dans. Se Spelknäppen nr 4-2016

Föredragningslista för Västerbottens Spelmansförbunds årsmöte lördag 25 februari 2017
Skriftlig föredragningslista kan erhållas via post vid anfordran.

Under årsmötet kommer att behandlas följande förslag:
Förslag stadgeändring våra ordinarie stadgar
Förslag stadgeändring Ester och Jon-Erik Östs minnesfond
Motion VSF Fossilfri tvåtaktare EZ

OBS Anmälan krävs: Alla som deltar i årsmötet får fri entré till Umefolk, varför föranmälan för biljett och fika krävs till Hans-Ove Forssell, 070-625 40 06 eller hansoveforssell@hotmail.com, ange även ev. allergier. Anmälan senast 15 februari. Man hämtar sitt entréband tidigast fredag från 16.00 vid insläppet till Folkets hus.

******************************************************************************************************

Är du född 1991-1999 och skulle vilja åka på det internationella folkmusiklägret Ethno i Rättvik?
Är du medlem i Västerbottens Spelmansförbund finns möjligheten att bli sponsrad med halva deltagaravgiften.
Anmäl dig snarast till vsfstyrelsen@gmail.com
Läs mer om Ethno på: http://www.ethno.se/sv
Anmälan 2017 öppnar i början av februari och årets datum är 29 juni – 7 juli

vsflogo500