Välkommen till Västerbottens Spelmansförbund

Är du född 1991-1999 och skulle vilja åka på det internationella folkmusiklägret Ethno i Rättvik?
Är du medlem i Västerbottens Spelmansförbund finns möjligheten att bli sponsrad med halva deltagaravgiften.
Anmäl dig snarast till vsfstyrelsen@gmail.com
Läs mer om Ethno på: http://www.ethno.se/sv

vsflogo500