Västerbottens Spelmansförbund

GDPR

Västerbottens Spelmansförbund följer Datainspektionens riktlinjer för ideella föreningar enligt följande principer:

 • Ändamålsbegränsning: Samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
  Exempel: Om ni har samlat in uppgifter för att administrera medlemskap ska ni inte senare behandla uppgifterna för att profilera medlemmar för till exempel riktad marknadsföring.
 • Uppgiftsminimering: Samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
  Exempel: Om ni bara behöver namn och telefonnummer för att administrera medlemskap ska ni inte registrera personnummer för att ”det kan vara bra att ha”.
 • Korrekthet: Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
  Exempel: Se till att ha lämpliga rutiner på plats för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas.
 • Lagringsminimering: Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.
  Exempel: Om en medlem avslutar sitt medlemskap ska ni radera medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén