Västerbottens Spelmansförbund

Årsmöten

Här kommer vi att lägga in diverse protokoll från årsmöte, halvårsmöte samt även styrelsemöten.

Vi har en bestämd årsmötesordning som innebär att vi håller våra årsmöten i hela Västerbotten. Vart fjärde år 2014, 2018, 2022 o s v hålls årsmöte i någon av de fyra västligaste kommunerna. Vart fjärde år hålls 2012, 2016, 2020 o s v hålls årsmötet mitt i Västerbotten (det gröna fältet). Vartannat år 2017, 2019, 2021 o s v hålls årsmötet i någon kustnära kommun.

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén