Västerbottens Spelmansförbund

Stipendier/fonder

Förbundet har två fonder som man kan söka stipendier från:

Ester & Jon-Erik Öst minnesfond 1962). Syftet med fonden är att främja folkmusikintresset bland yngre spelmän inom förbundets verksamhetsområde. Fonden utgörs av löpande gåvor från privat-personer och företag och tillförs även medel från försäljning av häftet ”Eugenia Gena Norén i Spel-Viktors fotspår” vilket produceras av MoM Musik i Rörström, Dorotea.
Om du vill ge en gåva kan valfritt belopp sättas in på bankgiro 5830-2993. Ange ditt namn på betalningen.
Stipendiater har varit Malå dragspelsklubb (2013), Erika Berggren (2014), Lena Sparresäter (2015), Herman Larsson (2016) Björn Hägglund (2017) Siw Burman (2018)

Stipendiat Herman Larsson vid årsmötet 2017-02-25

 

Stipendiat Björn Hägglund vid årsmötet 2018-04-15

  Stipendiat Siw Burman vid årsmötet 2019-03-16

Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga stipendiater. Förslagen meddelas styrelsen senast 31 december året före utdelningsåret. Ester & Jon-Erik Öst Minnesfond delas ut vid förbundets årsmöte och Gun-Marie & Erik Stenbergs Minnesfond delas ut varje år i samband med Burträsksvängen.

Gun-Marie och Erik Stenbergs minnesfond (2016). Syftet med fonden är att belöna enskild eller grupp/förening som bidragit till att föra Västerbottnisk folkmusik till framtida generationer.
Stipendiet delas för närvarande ut i samband med Burträsksvängen. Stipendiat utses av grundaren Erik Stenberg tillsammans med styrelsen för Västerbottens spelmansförbund

Nyckelpigorna Sonja Lund, Josefin Lundgren  och Emma Stenberg 2016

2017 års stipendiater Johan Lingegård & Arvid Staaf flankerar
2018 års stipendiat Celina Larsson 

2018 års stipendiat Celina Larsson överlämnar vandringspriset till Johan, Sandra och Lovisa Berggren.

Dessutom disponerar föreningen Audrey och Lars Norbergs minnesfond (2016) vars syfte är att ekonomiskt stärka förbundets löpande verksamhet vad gäller medlemsantal, dokumentation, kurser, publikationer mm.

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén