Vilhelminastämman

är INSTÄLLD för första gången sedan 1942.

Vi tar nya tag 2021.