Stipendier/fonder

Förbundet har två fonder som man kan söka stipendier från:

Ester o Jon-Erik Östs minnesfond (1962). Syftet med fonden är att främja folkmusikintresset bland yngre spelmän inom förbundets verksamhetsområde. Fonden utgörs av löpande gåvor från privat-personer och företag och tillförs även medel från försäljning av häftet ”Eugenia Gena Norén i Spel-Viktors fotspår” vilket produceras av MoM Musik i Rörström, Dorotea.
Om du vill ge en gåva kan valfritt belopp sättas in på bankgiro 5830-2993. Ange ditt namn på betalningen.
Stipendiater har varit Malå dragspelsklubb (2013), Erika Berggren (2014), Lena Sparresäter (2015), Herman Larsson (2016)

Årets stipendiat Herman Larsson vid årsmötet 2017-02-25

 

Gun-Marie och Erik Stenbergs minnesfond (2016). Syftet med fonden är att belöna enskild eller grupp/förening som bidragit till att föra Västerbottnisk folkmusik till framtida generationer.
Stipendiet delas för närvarande ut i samband med Burträsksvängen. Stipendiat utses av styrelsen för Västerbottens spelmansförbund

Styrelsen tar gärna emot förslag på lämpliga stipendiater. Förslagen meddelas styrelsen senast 31 december året före utdelningsåret. Ester & Jon-Erik Öst Minnesfond delas ut vid förbundets årsmöte och Gun-Marie & Erik Stenbergs Minnesfond delas ut varje år i samband med Burträsksvängen.

Dessutom disponerar föreningen Audrey och Lars Norbergs minnesfond (2016) vars syfte är att ekonomiskt stärka förbundets löpande verksamhet vad gäller medlemsantal, dokumentation, kurser, publikationer mm.