Protokoll

Här kommer vi att lägga in diverse protokoll från årsmöte, halvårsmöte samt även styrelsemöten.

Vi har en bestämd årsmötesordning som innebär att vi håller våra årsmöten i hela Västerbotten