Kalendarium 2018

(fylls på efter hand)

6 januari – Spelträff i Dorotea
Arrangör: spelträffar i Dorotea
Kontakt: Kerstin Persson tel. 070-3568526

19-20 januari – Burträsksvängen vinter
För mer information: www.burtrasksvangen.nu

27 januari – spelmansstämma i Rökå
För mer information: Lars-Göran Hultmar tel. 070-6708115

10 februari – Folkmusik på Nordanå – Uppstart av Skellefteå spelmanslag
Vi startar Skellefteå spelmanslag, vill du vara med? Kom och spela eller lyssna.
13.00 på Caféscenen, Nordanå
För mer information: Hans-Ove Forssell tel. 070-6254006

22-25 februari – Umefolk!
Folkmusikfestival på Umeå Folkets Hus.
http://umefolk.umeafolkmusik.se

6-7 april – Kvarken Folk
Spelmanskryssning från Umeå till Vasa och tillbaka!
För mer information: Peter Öqvist tel. 070-3223182

Skicka tips till styrelsen@vasterbottensspelmansforbund.se om evenemang du vill att vi ska lägga till. Uppge gärna en länk eller ett telefonnummer för den som söker mer info om ditt evenemang.