Kalendarium

(fylls på efter hand)

2019

2019-01-05
Spelmansstämma i Dorotea
Info. Kerstin Persson 070-356 85 26

2019-01-26
Spelmansstämma i Rökå 26 januari
Info. Inga-Britt Hultmar 070-294 71 05

2019-02-21
Umefolk
Info.http://umefolk.umeafolkmusik.se/sv

2019-03-15
Årsmöte och kurshelg i Burträsk
Västerbottens Spelmansförbunds årsmöte.
Info. Kommer på hemsidan

2019–03-16
Spelträff på Navet i Burträsk
Info. Åke Furberg 070-589 06 37

2019-06-29
Folkmusik i Sommarnatten 21.00
Landskyrkan Skellefteå

2019-06-30
Bonnstadsträffen. Spelmansstämma i Skellefteå.
Start 12.00. Info 070-6254006

18-21 juli 2019
Burträsksvängen.
Info: www.burtrasksvangen.nu