Kalendarium 2021


12 juni
Spelträff på Hembygdsområdet i Burträsk
Info. Åke Furberg 070-5890637
(denna spelträff skulle ha genomförts 6 mars men är framflyttad till 12 juni p g a coronaviruset)
21-25 juli
Burträsksvängen
www.burtrasksvangen.nu