Kalendarium

(fylls på efter hand)

2019 

 December


Spelknäppen nr 4 kommer ut

…………………………………………………………………………………………………

24 december kl. 23:00

Landskyrkan, Skellefteå
Thomas Andersson spelar och läser Julevangeliet på bondska.

…………………………………………………………………………………………………

2020

17-19 januari.

Styrelsen träffas för en arbetshelg. Planering av kommande år

…………………………………………………………………………………………………..

25 januari

”Låt musiken leva” Spelträff i Rökå.
Information: Lars-Göran Hultmar 070-670 81 15

……………………………………………………………………………………………………

1 februari

Spelträff i Hällfors, Vännäs
Information Robert Eklund 070-548 75 63

…………………………………………………………………………………………………..

20-23 februari

Umefolk
Information: umefolk.com

…………………………………………………………………………………………………..

7 mars

Spelträff på Navet, Burträsk
Information Åke Furberg 070-589 06 37

…………………………………………………………………………………………………..