Bli medlem

Som medlem får du:

Medlemskapet kostar

250 kr per år för dig som är 19 år och äldre

50 kr om du är 13-18 år

0 kr för barn 0-12 år

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 5830-2993. Uppge namn, adress och personnummer antingen via din internetbank eller via mejl: styrelsen@vasterbottensspelmansforbund.se

Vill man ge ett bidrag till Ester & Jon-Erik Öst fonden så sätter man in beloppet på  bg 5830-2993